Tjänster

         Markarbeten

 

 • Marksten och Stödmurar
 • Husdränering
 • Anläggning av gräsmattor
 • Grundarbeten

-Husgrunder

         -Industrigrunder

         -Tillbyggnadsgrunder

         -Pålning

         -Formning och gjutning

 • Grävning och lastning
 • Stenspräckning
 • Snöröjning
 • Halkbekämpning
 • Maskinell stenläggning- lämpar sig åt större ytor industri, offentliga miljöer, parkeringar m.m.
 • Laseravjämning men maskinstyrning.
 • Poolgrävning

 

 

   

 

 

Fastighetsförvaltning

 

 • Bostäder
 • Hyreslägenheter
 • Butiks lokaler
 • Verkstad/Lager lokaler
 • Butik
 • Resturang

Allègatan 35

53431 VaraMobil:

0709618844